miércoles, 20 de julio de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (231)


231.- Mesclà l'amor els treballs i els plaers en els pensaments de l'Amic; i es queixaren els plaers d'aquella barreja, i acusaren l'amor a l'Amat; i s'acabaren i esborraren els plaers, quan l'Amat els hagué separat dels turments que l'amor dóna als seus amadors.

231.- Mezcló el amor los trabajos y los placeres en los pensamientos del Amigo; y los placeres se quejaron de aquella mezcla, y acusaron al amor al Amado; y se acabaron y se borraron los placeres, cuando el Amado los separó de los tormentos que el amor da a sus amantes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario