martes, 12 de julio de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (225)


225.- Volgué pujar molt amunt la voluntat de l'Amic a fi que molt estimés el seu Amat, i manà a l'enteniment que pugés al grau més alt del seu poder, i l'enteniment ho manà a la memòria; i tots tres pujaren a contemplar l'Amat en els seus honraments.

225.- Quiso subir muy arriba la voluntad del Amigo para amar mucho a su Amado, y mandó al entendimiento que subiera al más alto grado de su poder, y el entendimiento se lo mandó a la memoria; y los tres subieron a contemplar al Amado en sus honores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario