domingo, 3 de julio de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (216)


216.- Feria l'Amat el cor del seu Amic amb vergues d'amor, per tal que li fes estimar l'arbre d'on l'Amat havia collit les vergues amb què fer els seus amadors, en el qual arbre havia sofert mort i llangors i deshonors per restaurar per a l'amor els amadors que havia perdut.

216.- Hería el Amado el corazón de su Amigo con varas de amor, para hacerle amar el árbol de donde el Amado había tomado las varas con las que hacer sus amantes, el árbol en el que había sufrido muerte, languideces y deshonores para restaurar para el amor los amantes que había perdido.

No hay comentarios:

Publicar un comentario