domingo, 24 de julio de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (235)


235.- Digues, foll, ¿què és amor?
Respongué:
- Amor és concordança de teòrica i pràctica a un fi, vers el qual ens mou l'activitat de la voluntat de l'Amic, amb l'intent de fer que la gent honri i serveixi el seu Amat.
I sorgeix la qüestió de si el fi no s'adiu més amb aquella voluntat de l'Amic que desitja estar amb el seu Amat.

235.- Dí, loco, ¿qué es amor?
Respondió:
- Amor es concordancia de teoría y práctica a un fin, hacia el cual nos mueve la actividad de la voluntad del Amigo, con la intención de hacer que la gente honre y sirva a su Amado.
Y aparece la cuestión de si el fin no se aviene mejor con aquella voluntad del Amigo que desea estar con su Amado.

1 comentario: